Tham quan ngôi nha L Square House/ Wise Architecture

 

Đơn vị thiết kế: Wise Architecture
Địa điểm xây dựng: Bundang-gu, Seongnam-si, Gyeonggi-do, Hàn Quốc
Đội  ngũ thiết kế: Sungho Kim, Bokgi Lee
Diện tích: 170m2
Năm hoàn thành: 2013
Ảnh: Roh Kyoung

 

LSquare141014-1

 

LSquare141014-2

LSquare141014-3

LSquare141014-4

LSquare141014-5

LSquare141014-6

LSquare141014-7

LSquare141014-8

LSquare141014-9

LSquare141014-10

LSquare141014-11

LSquare141014-12

LSquare141014-13

LSquare141014-14

 

LSquare141014-15

LSquare141014-16

LSquare141014-17

LSquare141014-18

LSquare141014-19

LSquare141014-20

LSquare141014-21

LSquare141014-22

LSquare141014-23

LSquare141014-24

LSquare141014-25

LSquare141014-26

LSquare141014-27

LSquare141014-28

 

Cùng Nội Dung

Liên Quan Khác

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *